Prosumenten lanserar nya produkter inom laddboxar och solpanel. Alla produkter är inklusive montering och priserna är efter ”grönt avdrag”.