Solceller i Dalarna

Solceller åt villaägare, företag och bostadsrättsföreningar

Skaffa solceller till villa

Producera din egen energi

Att investera i solceller för hemmabruk är både bra för plånboken och för miljön. Solpanelerna har minst 25 års livslängd och har oftast gett tillbaka investeringen efter 8–10 år. Resten av tiden är det ren vinst!

Sverige och resten av världen är mitt i en omställning av energisystemet. Att gå från energikällor som producerar CO2 till klimatneutrala och förnyelsebara som sol och vind. Här kan du som medborgare göra en insats genom att installera solceller och köra eldrivet fordon. Just nu finns också olika stöd och bidrag som gör det extra ekonomiskt fördelaktigt att investera.

Professionell installation av solpaneler i Dalarna

När du ska installera solpaneler är det viktigt att du väljer en seriös leverantör som är registrerat elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket. Detta gör också att du som kund kan vara trygg i att installationen görs på ett fackmannamässigt och riktigt sätt. Om du låter Prosumenten installera solpaneler hos dig får du en anläggning som både är säker, snygg och rätt dimensionerad. 

Prosumenten använder bara välbeprövade produkter från de bästa leverantörerna. Detta tillsammans med en professionell installation innebär att din anläggning kommer att hålla i minst 25 år.

✔ Erfaren helentreprenad i Dalarna
✔ Registrerat elinstallationsföretag
✔ Medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Varför ska du installera solceller?

Lär dig mer om fördelarna med att installera solceller

Vi behöver allt mer el i Sverige. El är en energikälla som ganska lätt kan göras miljövänlig. Även om du kan skriva ett avtal och köpa billig el så kommer det trots allt att vara en ännu bättre lösning att själv också producera el. Du avlastar då också elnätet och bidrar till en mer hållbar framtid.

Du spar pengar på det. En solcellsanläggning från Prosumenten har en livslängd på minst 25 år. Din anläggning har oftast betalat sig på mellan 8 och 10 år, ibland till och med ännu snabbare. Det är få investeringar som kan ge den avkastningen.

Du kan dessutom få ett investeringsbidrag på 15 % av kostnaden för investeringen, och ett bidrag på 60 öre/kWh för överskottselen som du säljer till elnätet.

Ytterligare en ekonomisk fördel är att solceller bidrar till ökat försäljningsvärde på din fastighet.

Om du planerar att skaffa en elbil är fördelarna med att producera egen el än större. Vi erbjuder installation av smarta laddboxar i samband med att vi installerar solceller.

Solceller - paneler - tak - villa - Dalarna

Hur funkar solceller?

För dig som vill veta mer

Solceller från Prosumenten säljs installerade och klara. Du behöver inte ha kontakt med någon annan än oss för att få dina solceller på plats. När du investerar i solceller får du ett så kallat grönt avdrag för installation av grön teknik som kan liknas vid  rut- & rotavdrag. Vi på Prosumenten sköter avdraget åt dig.

Nedan får du en inblick i hur allt funkar kring solceller; hur mycket el som produceras, hur besparingarna ser ut, aktuella bidrag och hur vi går till väga när vi skapar en solcellsanläggning åt dig.
Hör av dig till oss så berättar vi mer!