Allmänna Villkor & Beställningar

Hos oss är du alltid trygg

Beställning

Beställning görs via hemsidan www.prosumenten.se.

Beställningen gäller standardinstallation. Efter att beställning gjorts kontaktar Prosumenten kund för kompletterande uppgifter och tidsbokning av installation. Beställning är bindande först efter att kompletterande uppgifter lämnats och tidsbokning gjorts.

Betalning

Faktura sänds till kund i samband med installation. Kreditkontroll av kund görs. Betalningstid 10 dagar.

Allmänna bestämmelser

Prosumenten AB använder ”Allmänna villkor hantverkarformuläret” som Konsumentverket, Villaägarna och Sveriges Byggindustri tagit fram gemensamt.

Försäkringar

Prosumenten har entreprenadförsäkring hos Länsförsäkringar Dalarna.

Personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande GDPR.

Garantier:

Produktgaranti                2 år

Installation                       2 år

Grönt avdrag vid gröna investeringar

Från år 2021 fins ett avdrag för gröna investeringar i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget kan användas av privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller. Grönt avdraget fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

Grönt avdrag innebär att en skattereduktion ska gälla för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.

Skattereduktionen är:

  • 15 procent för solceller
  • 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon

och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och ersätter tidigare stöd till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

 

Alla priser är inklusive moms och efter grönt avdrag. Laddboxar för hemmabruk säljs endast till privatpersoner som är berättigade till ”grönt avdrag”.

Visste ni att ordet prosument betyder

– en individ eller ett hushåll som både producerar och köper el från nätet.